Fysisk institutt og ILS, UiO
Svenn Lilledal Andersen og  Otto Øgrim, 1999
 
 
 

Roterommet 

Fysikk

Forsøksbeskrivelser

for lærere


 
 

Stort sett er forsøkene knyttet til videoer og bøker som allerede er på markedet. Etter hvert kommer det fornyelser også.

Det er tre avdelinger i ROTEROMMET

 

1. avdeling

De enkleste og morsomste forsøkene

 

2. avdeling

Enkle og morsomme forsøk

 

3. avdeling

Morsomme forsøk

 

Diverse

Enkeltstående forsøk og artikler

Beskrivelsene er kommet i stand ved et samarbeid mellom
Fysisk institutt og
Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, ILS,
begge ved Universitetet i Oslo, UiO.

Forfatterne, Svenn Lilledal Andersen og Otto Øgrim, vil sette pris på kommentarer, som kan sendes til Svenn Lilledal Andersen.

 

Roterommet finner du også på Teknoteket

Post: Fysisk institutt, Boks 1048, Blindern, 0316 OSLO
E-post: s.l.andersen@fys.uio.no