Velkommen til hjemmesiden til Arnt Inge Vistnes
UiOMail
Google
Google scholar
.      
 
FotoAIVs
  Personalia: Kurlandslia 20, 1479 Kurland. E-mail: a.i.vistnes][fys.uio.no. Telefon: 9345 1191 (mobil). Øvrige detaljer.  
Bøker
  Tidsskrifter/organisasjoner: WebsøkTidsskrifter, Bibliotek, Bibsys, Nature, Science, AmJPhys, PhysRev, arXiv, PhysicsToday, PhysicsWorld, IoP, OxfordUPress, Science Citation Index, SPIE, European Optical Society, Norsk fysisk selskap
 
UiOlogo
  Institusjoner: Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, NTNU, UiB, Niels Bohr instituttet, Quantop, Fysikum Stockholm, Klaus Mølmer, Chandra Royshoudhuri, José R. Croca, ThorLabs  
Mozart
 

Nyheter/ Aviser / Leksikon: NRK, Aftenposten, Dagbladet, VG, Dagsavisen, Wikipedia, Store Norske Leksikon, Encyclopedia Britannica, PR-Photonics encyclopedia.

 
SophusLie's auditorium
  Tidligere undervisning: Lærebok i Svingninger og bølger , ..samme på engelsk, Skviving av masteroppgave, FYS2130-V16, FYS2130-V15, Undervisning, FYS3150, FYS3180, FYS-MEK1110, ExPhil, NASA Horizons.  
Kartutsnitt
  Diverse lenker: yr.no, GuleSider, Ruter, VisVeg, Meterologisk institutt, Statens kartverks Norges-kart, Google Maps, Gule siders Norges-kart, Norwegian, SAS, Ankomster OSL, NSB, T-bane, Valutakurser, Norsk/Engelsk.
 
Poissons's flekk
  Forskning: Vårt kvanteoptikklaboratorium, Publikasjonsliste, Gammel webside QOL, Om sammenfiltring, Div. kvanteoptikk-lenker, Elektromagnetiske felt og helse, Div. fysikk-relaterte lenker  
NikonD200
  Privat: DnB, Scandiabanken, Norsk astronomisk selskap, gmail, Facebook, Føremeldingen, Ut, Seiland, NordAtlas, Amazon, Oslokino, Atmosfære-optikk.

Modifisering startet juli 2020